Onderwijs

Nova College

, , , ,

 

De centrale vraag waar de Unit Raad antwoord op wenste te hebben was:

Aan welke knoppen kunnen we draaien om de werkdruk te beïnvloeden en meer energie en werkplezier te genereren?

We zijn de teams in gegaan en hebben opgehaald waar de werkdruk zit, échter we zijn vooral aan de slag gegaan met de mogelijkheden om […]

Bos en Lommerschool

, , ,

Ik heb de Bos en Lommerschool, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde (veel nieuwe […]

10e montessorischool De Meidoorn

, ,

Ik heb de Meidoorn, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde voor openheid […]

Orion College

, ,

Het project heeft de volgende doelstellingen bereikt:

Inzicht in werkplezier en werkdruk aspecten op individueel en team niveau met gebruikmaking van de 7 bronnen van arbeidsvreugde.
Bewustwording en verantwoordelijkheid onder medewerkers dat zij het werkplezier binnen de eigen invloed zelf moeten en kunnen aanpakken.
Handvatten om zelf het werkplezier te analyseren en te verbeteren en hierover in gesprek te […]

Leonardo da Vinci

, , ,

Ik heb de Leonardo da Vinci, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde […]

Arbo Unie

, , , ,

Als consultant binnen Arbo Unie, heb ik diverse organisaties vorm en inhoud gegeven aan gezondheidsmanagement, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, inzetbaarheidsbeleid en vitaliteitbeleid. Taken en verantwoordelijkheden:

Training aan leidinggevenden, P&O en management gericht op gedragsverandering, communicatie en gezondheidsbevordering (verzuim-, stressmanagement, vitaliteit, etc).
Uitvoering van diverse welzijnsonderzoeken (PMO, werkdruk-onderzoek, MTO’s, RIE’s), inclusief rapportage en organisatieadvies.
Trainer in verzuimsignaal (i-signaal).
Het doen van […]