Arbeidadviseur

Arbo Unie

, , , ,

Als consultant binnen Arbo Unie, heb ik diverse organisaties vorm en inhoud gegeven aan gezondheidsmanagement, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, inzetbaarheidsbeleid en vitaliteitbeleid. Taken en verantwoordelijkheden:

Training aan leidinggevenden, P&O en management gericht op gedragsverandering, communicatie en gezondheidsbevordering (verzuim-, stressmanagement, vitaliteit, etc).
Uitvoering van diverse welzijnsonderzoeken (PMO, werkdruk-onderzoek, MTO’s, RIE’s), inclusief rapportage en organisatieadvies.
Trainer in verzuimsignaal (i-signaal).
Het doen van […]

Holland Fit

, , ,

Als (sales) consultant vele organisaties geadviseerd over de invulling van gezondheidsmanagement en sportvoorzieningen. Taken en verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor de verkoop en de uitvoering van beweeg- en leefstijlprogramma’s.
Actief kennisoverdracht op het gebied van leefstijl- en gezondheidsbevordering.
Deelname aan beurzen en het geven van sportieve kick-offs.

Het plannen en tijdig inzetten van interventies.