Consultant

HotItem

Als consultant voor HotItem heb ik zorg gedragen voor de implementatie van organisatieveranderingen op HR gebied (mobiliteit bevorderen, afslanken, strategische personeelsplanning) en de vertaling maken naar tactisch en operationeel niveau. Taken en verantwoordelijkheden:

Het bepalen van de (HR/ business) doelen, de bijbehorende KPI’s en PI’s.
Helpen met opstellen van de HR Balanced Score Card en Strategymap.
HR […]

Arbo Unie

, , , ,

Als consultant binnen Arbo Unie, heb ik diverse organisaties vorm en inhoud gegeven aan gezondheidsmanagement, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, inzetbaarheidsbeleid en vitaliteitbeleid. Taken en verantwoordelijkheden:

Training aan leidinggevenden, P&O en management gericht op gedragsverandering, communicatie en gezondheidsbevordering (verzuim-, stressmanagement, vitaliteit, etc).
Uitvoering van diverse welzijnsonderzoeken (PMO, werkdruk-onderzoek, MTO’s, RIE’s), inclusief rapportage en organisatieadvies.
Trainer in verzuimsignaal (i-signaal).
Het doen van […]

365 Keurcompany

, , , ,

Acquisitie, advies en uitvoer van projecten op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzake een betere fit tussen mens, organisatie en productiviteit. Taken en verantwoordelijkheden:

Acquireren, ontwikkelen en uitvoeren van verander- en ontwikkeltrajecten inzake duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, sociale innovatie, bevlogenheid, levensfasebeleid, leiderschap, verzuimmanagement, het Nieuwe Werken en cultuur trajecten.
HR ondersteunen met de vertaling van signalen en […]