Organisatieadviseur

10e montessorischool De Meidoorn

, ,

Ik heb de Meidoorn, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde voor openheid […]

Orion College

, ,

Het project heeft de volgende doelstellingen bereikt:

Inzicht in werkplezier en werkdruk aspecten op individueel en team niveau met gebruikmaking van de 7 bronnen van arbeidsvreugde.
Bewustwording en verantwoordelijkheid onder medewerkers dat zij het werkplezier binnen de eigen invloed zelf moeten en kunnen aanpakken.
Handvatten om zelf het werkplezier te analyseren en te verbeteren en hierover in gesprek te […]

Arbo Unie

, , , ,

Als consultant binnen Arbo Unie, heb ik diverse organisaties vorm en inhoud gegeven aan gezondheidsmanagement, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, inzetbaarheidsbeleid en vitaliteitbeleid. Taken en verantwoordelijkheden:

Training aan leidinggevenden, P&O en management gericht op gedragsverandering, communicatie en gezondheidsbevordering (verzuim-, stressmanagement, vitaliteit, etc).
Uitvoering van diverse welzijnsonderzoeken (PMO, werkdruk-onderzoek, MTO’s, RIE’s), inclusief rapportage en organisatieadvies.
Trainer in verzuimsignaal (i-signaal).
Het doen van […]

Heijmans B.V. Rotterdam

Ik adviseerde gevraagd en ongevraagd directie en leidinggevenden over verzuimbegeleiding en inzetbaarheid. Taken en verantwoordelijkheden:

Opzetten, organiseren en uitvoeren van het Heijmans Arbo Service Centrum (verzuimbeleid, reïntegratie 1e en 2e spoor).
Het generen van management informatie inzake verzuim.
Het doen van verbetervoorstellen inzake verzuim, re-integratie, (arbo) beleid en preventiemaatregelen.
Netwerkboog van providers opzetten en actief faciliteren.
Procesbegeleider van uitvoering Wet Verbetering Poortwachter.
Het […]

365 Keurcompany

, , , ,

Acquisitie, advies en uitvoer van projecten op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzake een betere fit tussen mens, organisatie en productiviteit. Taken en verantwoordelijkheden:

Acquireren, ontwikkelen en uitvoeren van verander- en ontwikkeltrajecten inzake duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, sociale innovatie, bevlogenheid, levensfasebeleid, leiderschap, verzuimmanagement, het Nieuwe Werken en cultuur trajecten.
HR ondersteunen met de vertaling van signalen en […]