Scrum

Met Scrum maak je een complex project behapbaar. Het is een projectaanpak waarbij met een zelfsturend multidisciplinair team in korte tijd direct waarde wordt gecreëerd. Scrum brengt structuur, versnelling en energie en dat werkt! De drie pijlers van Scrum zijn: ‘transparantie’ (wie doet wat en hoever zijn we waar mee), ‘inspectie’ (teamleden vertellen elkaar over hun voortgang en vragen feedback van klanten om dát te maken wat aansluit en ‘aanpassing’ (direct de feedback van klanten integreren in het te ontwikkelen product of dienst).

Stapsgewijs, met feedback van de klant, wordt in meerdere korte ‘tijds sprintjes’ het product of dienst ontwikkeld met een multifunctioneel team. Wensen die de klant het meest waardevol vindt, worden daarbij als eerste ontwikkeld meteen als werkend product of dienstverlening. ChangeDAY biedt een unieke aanpak voor de non-IT branche, omdat dit om maatwerk vraagt! Wij komen graag bij u langs voor een aanpak die bij u werkt.

Werkplezier
Werkplezier activeert het ondernemende vermogen van mensen. Mensen die met veel plezier werken, communiceren positief met collega’s en klanten, zorgen voor een goede werksfeer, zijn productief en creatief, willen zich blijven ontwikkelen en zijn minder vaak ziek. Ook staan ze meer open voor verandering. ChangeDAY is expert in het bevorderen van werkplezier. Vraag naar onze ervaringen en aanpak. We komen dit met veel plezier vertellen!

Werkdruk
Stress op of over het werk is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Echter werkstress en werkdruk zijn containerbegrippen van allerlei zaken die maken dat iemand zijn werk minder goed kan uitoefenen. Dit kan leiden tot fysieke en psychische klachten met verzuim en langdurige afwezigheid als risico. ChangeDAY hanteert een unieke aanpak om uitdrukking te geven aan wat werkdruk geeft en wat werkplezier geeft. Communicatie over deze twee bronnen, bewust keuzes maken en hierdoor een goede balans vinden en houden, staan bij ons centraal. Vraag gerust naar onze ervaringen!

Levensfasebeleid
Wensen, behoeften en ambities van werknemers hangen vaak samen met de levensfase waarin ze zich bevinden. Denk aan opleidingen en loopbaan, aan parttime gaan werken, demotie en eerder stoppen met werken. ChangeDAY kan je helpen met het vorm en invulling geven aan levensfasebeleid, zodat medewerkers in elke levensfase duurzaam en gemotiveerd inzetbaar blijven.

Gezondheids- en Vitaliteitsbeleid
Veel mensen doen er alles aan om fit en vitaal te blijven om zo de gezondheid op peil te houden. Dat is niet alleen goed voor het eigen lichaam; als werkgever heb je ook veel baat bij gezonde medewerkers. Maar hoe faciliteer en stimuleer je een gezonde leefstijl? En is het enkel de leefstijl of komt er meer bij kijken? Wat verstaat de organisatie eigenlijk onder vitaliteit en wat gaat dit de organisatie opleveren? Waar te beginnen? ChangeDAY heeft hier vele ideeën over, benieuwd? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Verzuimmanagement
Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit kostenbeheersing is het van belang om verzuim te voorkomen. Een zieke werknemer kost al snel gemiddeld € 250,- per dag (bestaande uit directe en indirecte verzuimkosten). Voor de medewerker zelf is het echter ook zeer hinderlijk: werk dat blijft liggen, belasting op collega’s en geen energie en voldoening krijgen uit mooie prestaties! En zieke medewerkers zijn ook thuis niet inzetbaar, wat andere problemen met zich mee brengt! ChangeDAY helpt u met een verzuimbeleid en protocol, passend bij de specifieke bedrijfssituatie en de toekomstige doelstellingen. Belangrijke pijlers hierbij zijn eigenaarschap te creëren voor de inzetbaarheid en prestaties op elk niveau. Vraag ChangeDAY om een analyse en advies!

Generatiemanagement
Binnen je bedrijf werken zowel (hele) jonge als oude(re) mensen naast elkaar. Zo op het eerste gezicht zonder problemen. Toch kan aandacht voor generatiemanagement veel opleveren. Elke generatie heeft immers zijn eigen normen en waarden. De huidige beroepsbevolking telt vier generaties: de Babyboomers, de Generatie X, de pragmatische generatie en de screenagers. Verschillen tussen generaties kunnen leiden tot misvattingen en kunnen daardoor het werkplezier en de productiviteit doen verminderen. Ontdek samen met ChangeDAY de kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties!