Projectomschrijving

Ik heb de Leonardo da Vinci, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde voor openheid waardoor zij elkaar beter leerden kennen en begrijpen, waardoor ieder vanuit zijn eigen kracht kon bijdragen.

Opbrengsten:

  • De opbrengst voor de school: het traject heeft handvatten gegeven aan de begeleidingsgesprekken die de Ib’er voert met de leerkrachten van de school. De Ib’er kan met de kennis over wat iemand motiveert en op welke wijze iemand het liefst benadert wil worden, beter aansluiting vinden en een effectiever gesprek voeren en daardoor de leerkrachten echt helpen.
  • Voor de leerkrachten: ze hebben inzicht gekregen in werkplezier en werkdruk aspecten en kunnen daarmee bewust een betere balans vinden die meer energie genereert of energie behoudt.
  • Het sluit aan bij het centrale thema: “De leraar doet ertoe”. Niet alleen voor de kinderen maar óók als mens. Het traject verbindt je persoonlijke en professionele ontwikkelproces.
  • Algemene werkplezier cijfer einde project: 8,2
  • Ik sta regelmatig stil bij mijn werkplezier en onderneem dan gerichte actie: ja/ regelmatig
  • Ik heb zelf invloed/ de tools om werkplezier en werkdruk te beïnvloeden: ja: 86% van de respondenten
  • De beste onderdelen: Delen van ervaringen met collega’s in iedere workshop en elkaar helpen.