ChangeDays

CoachDay

Goed inzetbaar zijn gaat over “de mate waarin je gemotiveerd, productief en gezond wil en kan werken, nu en in de toekomst”. Hierin spelen je gevoel van toegevoegde waarde hebben en voldoening en energie halen uit wat je doet een grote rol. Vaak ervaar je plezier in je werk als je dingen doet waar […]

VitalityDAY

Werkgebonden psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte. Méér werkplezier creëren en werken aan vitaliteit is hét vliegwiel voor reductie van stressoren en stressgevolgen in het werk.

Investeren in werkplezier en vitaliteit loont. Mensen zijn

50% productiever
70% minder met ziekteverlof
50% meer gemotiveerd
50% meer overtuigd van eigen mogelijkheden
150% gelukkiger met hun leven

(Bron: […]

ScrumDay

2 keer zoveel doen in de helft van de tijd, kan dat?

Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt mét werkplezier. Elk project kan in beginsel met Scrum worden uitgevoerd. Denk aan het maken van een businessplan, het opzetten van een vereniging van volkstuinders, het maken van een film, […]

MTO DAY

ChangeDAY doet dit geheel anders!! Het werkplezier onderzoek.
Wij bieden een leuk, leerzaam en vitaliserend alternatief op het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Herkent u het volgende beeld ten tijde van een MTO onderzoek;

Medewerkers ontvangen een lange (online) vragenlijst per mail. Na een vriendelijke doch dringende herinnering uiten zij hun ontevredenheid over de verschillende thema’s. Ze drukken op de […]

TeamDAY

TeamDAY workshops verbeteren de samenwerking en de effectiviteit van teams!

Samenwerken…met verschillende mensen, met verschillende verwachtingen, onder hoge tijdsdruk…het kan best lastig zijn! Zeker als je elkaar nodig hebt om een product te maken en als de ene medewerker afhankelijk is van de bijdrage en tijdplanning van de andere medewerker.

Goede samenwerking is een belangrijke succesfactor […]

ChangeDAY experts

Change Day helpt mensen in beweging te brengen naar de gewenste organisatieverandering/ nieuwe strategie.

Het gedrag van mensen is voor 70% bepalend voor het slagen van organisatie veranderingen. Voor iedereen betekent de organisatieverandering wat anders. ChangeDAY helpt organisaties de (nieuwe) koers/strategie te bereiken met optimale benutting van menselijk kapitaal. De kunst is om iedereen individueel […]