Projectomschrijving

Het project heeft de volgende doelstellingen bereikt:

  • Inzicht in werkplezier en werkdruk aspecten op individueel en team niveau met gebruikmaking van de 7 bronnen van arbeidsvreugde.
  • Bewustwording en verantwoordelijkheid onder medewerkers dat zij het werkplezier binnen de eigen invloed zelf moeten en kunnen aanpakken.
  • Handvatten om zelf het werkplezier te analyseren en te verbeteren en hierover in gesprek te gaan met elkaar.
  • Bewustwording van individuele voorkeuren en verschillen en hier constructief mee omgaan (en daarmee de ervaren PSA te verlagen).
  • Iedereen heeft acties uitgevoerd op het verhogen van het werkplezier en het verlagen van werkdruk en andere hinderlijke factoren vanaf vandáag. Dit betreffen individuele acties en gezamenlijke (team)acties.