Projectomschrijving

 

De centrale vraag waar de Unit Raad antwoord op wenste te hebben was:

Aan welke knoppen kunnen we draaien om de werkdruk te beïnvloeden en meer energie en werkplezier te genereren?

We zijn de teams in gegaan en hebben opgehaald waar de werkdruk zit, échter we zijn vooral aan de slag gegaan met de mogelijkheden om het team efficiënter, effectiever en vanuit ieders potentieel met elkaar aan de slag te laten gaan. Daarin kwamen inspirerende samenwerking, zelfsturing en initiatief en structuur aanbrengen veelal op de voorgrond. Ook de rol van de managers is cruciaal gebleken in de aansturing van de teams. De managers werden niet los maar t.o.v. de teamstijl en potentie gecoacht. Zo leerden zij op welke manier zij het beste uit hun team (het teampotentieel) konden halen.

Opbrengsten:

– Er is enthousiasme, waardering van en naar elkaar en positiviteit in het team ontstaan.
– Mensen leggen minder de nadruk en beleving op ‘wat er niet is’.
– De ervaren werkdruk is verlaagd en het werkplezier is verhoogd.
– Samenwerkingen zijn helder en verbetert.
– Er zijn ideeën bedacht en uitgevoerd om geïnspireerd, vitaal en goed onderwijs te leveren met elkaar.
– Er is meer eigenaarschap ontstaan voor de eigen werkdruk en het werkplezier en dit is vanuit de eigen invloed in de teams ter sprake gebracht en aangepakt.