Projectomschrijving

Bij De Sleutels heb ik een verandertraject “Met trots en plezier aan de slag” begeleid. De toegevoegde waarde van de teams aan de bedrijfsvoering, de ideeën voor betere samenwerking en verbeter ideeën voor een betere dienstverlening vanuit de teams zijn opgehaald, gedeeld met het MT en geïmplementeerd van binnen uit. Op deze manier is de verbinding tussen organisatiedoelen en medewerkerspotentieel tot stand gekomen. Eigenaarschap voor je eigen vitaliteit, plezier en prestaties stonden centraal en maakten dat medewerkers merkbaar en zichtbaar hun waarde gingen toevoegen.