Projectomschrijving

Ik heb de Meidoorn, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde voor openheid waardoor zij elkaar beter leerden kennen en begrijpen, waardoor ieder vanuit zijn eigen kracht kon bijdragen