Goed inzetbaar zijn gaat over “de mate waarin je gemotiveerd, productief en gezond wil en kan werken, nu en in de toekomst”. Hierin spelen je gevoel van toegevoegde waarde hebben en voldoening en energie halen uit wat je doet een grote rol. Vaak ervaar je plezier in je werk als je dingen doet waar je goed in bent. Maar wat als je veel werkdruk en stress ervaart en er maar geen grip op krijgt? Of als je een (gedwongen) keuze voor het vervolg van je loopbaan moet maken? Of je ervaart te weinig uitdaging en je ben toe aan de volgende stap in je loopbaan? Lekker in je vel zitten en energie halen uit je (toekomstige) loopbaan is best lastig. Wat kan ik? Maar nog belangrijker is de vraag waar ligt mijn natuurlijke kracht nu écht? Het blijkt steeds vaker dat opleiding en competenties niet voldoende houvast bieden in die keuze. Je drijfveren en motivatoren zijn minstens zo belangrijk!

Met de SIMA®-methode (Systeem voor Individuele Motivatie Analyse) brengen wij jouw gemotiveerde gedrag in kaart. SIMA® gaat er van uit dat ieder mens een uniek motivatiepatroon heeft en dat het van groot belang is dat ieder mens wordt ingezet op een manier die het beste past bij dit motivatiepatroon. De methode is daarom gericht op een analyse van jouw sterke, motiverende kwaliteiten. Dé manier om jou te helpen floreren in je werk!

Het motivatiepatroon bestaat uit vijf onderdelen

 • Centrale drijfveer: datgene wat je bewust of onbewust te allen tijde nastreeft
 • Motiverende vaardigheden: vaardigheden, die jij graag inzet en jou gemakkelijk afgaan
 • Motiverende onderwerpen: onderwerpen, waar jouw aandacht telkens weer naar uitgaat
 • Motiverende omstandigheden: omstandigheden, waaronder jij optimaal functioneert
 • Motiverende rollen: de positie die jij als vanzelf aanneemt tegenover leidinggevenden, medewerkers of collega’s

Het uitgangspunt hierbij is een aantal door jou aangedragen, concrete activiteiten, waar jij zelf tevreden over was én plezier en voldoening aan beleefde. Deze activiteiten worden door ons geanalyseerd en op grond hiervan wordt jouw unieke motivatieprofiel vastgesteld.

Het motivatieprofiel helpt je op de volgende momenten

 • Bij een functioneringsgesprek: hoe kan je gemotiveerd raken voor je werk, zodat de productie of kwaliteit van je werk toeneemt.
 • Bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan
 • Als je het plezier in het werk kwijt bent; om zicht te krijgen op wat je mist
 • Als je een nieuwe taak, project of verantwoordelijkheid toegewezen krijgt
 • Als je een promotie of andere functie overweegt
 • Als de afdeling waar je werkt wordt gereorganiseerd en er een nieuwe rolverdeling komt; zodat je weet op welke plek jij zou passen.
 • Als je wil solliciteren naar een nieuwe baan binnen of buiten het bedrijf
 • Voor werkgevers als outplacement traject voor haar medewerkers

Today it’s your ChangeDAY! Tijd om jouw unieke talenten en kwaliteiten optimaal te benutten!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of vraag.