2 keer zoveel doen in de helft van de tijd, kan dat?

Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt mét werkplezier. Elk project kan in beginsel met Scrum worden uitgevoerd. Denk aan het maken van een businessplan, het opzetten van een vereniging van volkstuinders, het maken van een film, muziek, een nieuwe dienst of opleiding ontwikkelen, een jaarplan maken, een nieuwe organisatiestructuur implementeren of een reorganisatie begeleiden.

Scrum kan worden ingezet om in teamverband op een effectieve, flexibele manier nieuwe producten/ diensten te ontwikkelen waarbij zelforganisatie en multidisciplinaire teams centraal staan. Scrum is een project aanpak afgeleid van de Agile filosofie (= wendbaar, flexibel kunnen inspelen op omgevingswensen). We nemen afscheid van de traditionele blauwdruk project aanpak met daarin fases beschreven waarin een eindproduct tot stand komt. Steevast zie je teams ongewild buiten de planning raken, over het budget gaan en een eindproduct opleveren die de klant niet aanspreekt. Weg ROI, weg teamplezier én het gevoel echt bij te dragen aan een excellente dienstverlening. Met Scrum gaat dit eindelijk anders!
De drie pijlers van Scrum zijn: ‘transparantie’ (wie doet wat en hoever zijn we waar mee), ‘inspectie’ (teamleden vertellen elkaar over hun voortgang en vragen feedback van klanten om dát te maken wat aansluit en ‘aanpassing’ (direct de feedback van klanten integreren zodat de grootste waarde voor de klant of de doelgroep bereikt wordt).Het raamwerk van Scrum bestaat uit rollen, ceremonies en lijsten die de drie pijlers tot leven brengen. De rolverdeling binnen Scrum zorgt voor zelforganisatie en eigenaarschap om dat te doen wat het meeste waarde oplevert voor de klant en de organisatie. Door in korte cycli te werken met een vaste processtructuur komen teams in een goed werkritme en kunnen ze zich focussen op de inhoud.

Waarden die in een Scrum team ingebed raken, zijn ‘commitment, moed/ lef, focus, openheid en respect’.

ChangeDAY helpt je bij het toepassen van Scrum en maakt ook jouw team en organisatie slagvaardiger!

Informeer naar de incompany trainingen voor heel je team of certificeer jezelf tot Scrum Master.