Werkgebonden psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte. Méér werkplezier creëren en werken aan vitaliteit is hét vliegwiel voor reductie van stressoren en stressgevolgen in het werk.

Investeren in werkplezier en vitaliteit loont. Mensen zijn

 • 50% productiever
 • 70% minder met ziekteverlof
 • 50% meer gemotiveerd
 • 50% meer overtuigd van eigen mogelijkheden
 • 150% gelukkiger met hun leven

(Bron: ‘Happiness at work; Jessica Pryce-Jones, 2010)

VitalityDay interventies zorgen voor meer werkplezier, energie en betere (team)prestaties.

Redenen om met het team aan de slag te gaan

 • Een goed begin is het halve werk voor startende teams!
 • We zoeken een positieve aanpak om verantwoordelijkheid voor eigen succes, benutting van talenten en plezier te creëren binnen de organisatie
 • We zoeken een aanpak om de ervaren werkdruk om te buigen naar meer werkplezier
 • We zoeken een positieve aanpak om de mensen te verbinden met de nieuwe koers
 • Na de reorganisatie willen we dat de nieuwe teams er ook echt plezier in hebben

ChangeDAY werkt met de 7 bronnen van arbeidsvreugde. Mensen kunnen hun werkbeleving nauwkeuriger omschrijven met dan zonder de bronnen. Ook is er een grote herkenbaarheid op alle functieniveaus en biedt de taal veel ruimte voor individuele verschillen.
Klik hier voor de link naar de PDF-file ‘7 bronnen’

In de workshops komen de volgende onderdelen aanbod

 • Bewustwording van eigen arbeidsvreugde en energie
 • Meting en analyse door deelnemers zelf
 • Delen van vreugdes en inbreuken met het team
 • Formuleren van acties voor méér werkplezier en betere prestaties vanaf vandáag
 • Direct van start acties om je (dagelijkse) werk nu en in de toekomst plezieriger te maken!

Wat levert het op?

 • Actieve medewerkers met een zelfsturende verantwoordelijke houding
 • Optimale benutting van het menselijk kapitaal
 • Mensen en teams met energie en zin
 • Betrokkenheid en betere communicatie
 • Een gezamenlijke taal om uitdrukking te geven aan werkbeleving

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of vraag.