ChangeDAY helpt u daarbij!

Wilt u het werkplezier van uw medewerkers vergroten? Heeft u in het komende jaar ambitieuze doelen gesteld en wilt u graag alle neuzen verbinden met uw plannen mét behoud van werkplezier? ChangeDAY zorgt ervoor dat het hele team betrokken is, zich verbonden voelt en meewerkt aan het behalen van deze doelen.

Door mijn positieve aanpak kom ik snel tot de kern en kan ik achterhalen welke impact de gekozen lijn heeft op het team, welke zorgen er bestaan en vooral welke kansen de verandering biedt. Ik focus op de kwaliteiten en energiebronnen van medewerkers en breng deze in verbinding met de inhoud (dat wat écht speelt). Na de ChangeDAY weet u hoe uw medewerkers gaan bijdragen aan de realisatie van de gestelde doelen. Medewerkers gaan met (nog meer) plezier en trots naar hun werk en hebben er zin in!

Dit jaar heb ik o.a. drie basisscholen, een ROC school en een school in speciaal onderwijs begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde voor openheid waardoor zij elkaar beter leerden kennen en begrijpen. De directeuren van deze scholen kunnen hun ervaring met ChangeDAY met u delen.

Bij een woningcorporatie heb ik een verandertraject “Met trots en plezier aan de slag” begeleid. De toegevoegde waarde, de samenwerking en verbeter ideeën vanuit de teams zijn opgehaald, gedeeld met het MT en geïmplementeerd van binnen uit. Op deze manier is de verbinding tussen organisatiedoelen en medewerkerspotentieel tot stand gekomen. Eigenaarschap voor je eigen vitaliteit, plezier en prestaties stonden centraal en maakten dat medewerkers merkbaar en zichtbaar hun waarde gingen toevoegen.

Wat zou u graag willen voor uw team? Ik wil hier graag met u over in gesprek om te kijken hoe ChangeDAY hieraan een bijdrage kan leveren.

Een fijne vitale dag gewenst!