Mensen en organisaties helpen toegevoegde waarde te leveren, kwaliteiten te benutten en optimaal te presteren mét werkplezier daar wil je toch geen dag langer mee wachten? Today it’s ChangeDAY!

Onze diensten 

  • fullsizerender-2

CoachDay

Goed inzetbaar zijn gaat over “de mate waarin je gemotiveerd, productief en gezond wil en kan werken, nu en in de toekomst”. Hierin spelen […]

  • fullsizerender-2

VitalityDAY

Werkgebonden psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte. Méér werkplezier creëren en werken aan vitaliteit is hét vliegwiel voor reductie van stressoren en stressgevolgen […]

  • scrumday-3

ScrumDay

2 keer zoveel doen in de helft van de tijd, kan dat?

Scrum is een projectaanpak waarmee in projecten sneller en beter resultaat wordt bereikt […]

  • MTO

MTO DAY

ChangeDAY doet dit geheel anders!! Het werkplezier onderzoek.
Wij bieden een leuk, leerzaam en vitaliserend alternatief op het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Herkent u het volgende beeld ten […]

  • TeamDay

TeamDAY

TeamDAY workshops verbeteren de samenwerking en de effectiviteit van teams!

Samenwerken…met verschillende mensen, met verschillende verwachtingen, onder hoge tijdsdruk…het kan best lastig zijn! Zeker als […]

  • ChangeDay

ChangeDAY experts

Change Day helpt mensen in beweging te brengen naar de gewenste organisatieverandering/ nieuwe strategie.

Het gedrag van mensen is voor 70% bepalend voor het slagen […]

Thema’s waarin we adviseren

Met Scrum maak je een complex project behapbaar. Het is een projectaanpak waarbij met een zelfsturend multidisciplinair team in korte tijd direct waarde wordt gecreëerd. Scrum brengt structuur, versnelling en energie en dat werkt! De drie pijlers van Scrum zijn: ‘transparantie’ (wie doet wat en hoever zijn we waar mee), ‘inspectie’ (teamleden vertellen elkaar over hun voortgang en vragen feedback van klanten om dát te maken wat aansluit en ‘aanpassing’ (direct de feedback van klanten integreren in het te ontwikkelen product of dienst).

Stapsgewijs, met feedback van de klant, wordt in meerdere korte ‘tijds sprintjes’ het product of dienst ontwikkeld met een multifunctioneel team. Wensen die de klant het meest waardevol vindt, worden daarbij als eerste ontwikkeld meteen als werkend product of dienstverlening. ChangeDAY biedt een unieke aanpak voor de non-IT branche, omdat dit om maatwerk vraagt! Wij komen graag bij u langs voor een aanpak die bij u werkt.

Werkplezier activeert het ondernemende vermogen van mensen. Mensen die met veel plezier werken, communiceren positief met collega’s en klanten, zorgen voor een goede werksfeer, zijn productief en creatief, willen zich blijven ontwikkelen en zijn minder vaak ziek. Ook staan ze meer open voor verandering. ChangeDAY is expert in het bevorderen van werkplezier. Vraag naar onze ervaringen en aanpak. We komen dit met veel plezier vertellen!
Stress op of over het werk is de meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Een derde van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Echter werkstress en werkdruk zijn containerbegrippen van allerlei zaken die maken dat iemand zijn werk minder goed kan uitoefenen. Dit kan leiden tot fysieke en psychische klachten met verzuim en langdurige afwezigheid als risico. ChangeDAY hanteert een unieke aanpak om uitdrukking te geven aan wat werkdruk geeft en wat werkplezier geeft. Communicatie over deze twee bronnen, bewust keuzes maken en hierdoor een goede balans vinden en houden, staan bij ons centraal. Vraag gerust naar onze ervaringen.
Wensen, behoeften en ambities van werknemers hangen vaak samen met de levensfase waarin ze zich bevinden. Denk aan opleidingen en loopbaan, aan parttime gaan werken, demotie en eerder stoppen met werken. ChangeDAY kan je helpen met het vorm en invulling geven aan levensfasebeleid, zodat medewerkers in elke levensfase duurzaam en gemotiveerd inzetbaar blijven.
Veel mensen doen er alles aan om fit en vitaal te blijven om zo de gezondheid op peil te houden. Dat is niet alleen goed voor het eigen lichaam; als werkgever heb je ook veel baat bij gezonde medewerkers. Maar hoe faciliteer en stimuleer je een gezonde leefstijl? En is het enkel de leefstijl of komt er meer bij kijken? Wat verstaat de organisatie eigenlijk onder vitaliteit en wat gaat dit de organisatie opleveren? Waar te beginnen? ChangeDAY heeft hier vele ideeën over, benieuwd? Neem vrijblijvend contact met ons op.
Zowel vanuit menselijk oogpunt als vanuit kostenbeheersing is het van belang om verzuim te voorkomen. Een zieke werknemer kost al snel gemiddeld € 250,- per dag (bestaande uit directe en indirecte verzuimkosten). Voor de medewerker zelf is het echter ook zeer hinderlijk: werk dat blijft liggen, belasting op collega’s en geen energie en voldoening krijgen uit mooie prestaties! En zieke medewerkers zijn ook thuis niet inzetbaar, wat andere problemen met zich mee brengt! ChangeDAY helpt u met een verzuimbeleid en protocol, passend bij de specifieke bedrijfssituatie en de toekomstige doelstellingen. Belangrijke pijlers hierbij zijn eigenaarschap te creëren voor de inzetbaarheid en prestaties op elk niveau. Vraag ChangeDAY om een analyse en advies.
Binnen je bedrijf werken zowel (hele) jonge als oude(re) mensen naast elkaar. Zo op het eerste gezicht zonder problemen. Toch kan aandacht voor generatiemanagement veel opleveren. Elke generatie heeft immers zijn eigen normen en waarden. De huidige beroepsbevolking telt vier generaties: de Babyboomers, de Generatie X, de pragmatische generatie en de screenagers. Verschillen tussen generaties kunnen leiden tot misvattingen en kunnen daardoor het werkplezier en de productiviteit doen verminderen. Ontdek samen met ChangeDAY de kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties.

Testimonials

“Enthousiast en gedreven en altijd opgewekt. Neemt de regie in een gesprek om haar doel te bereiken of haar punt te maken. Staat open voor feedback en toetst regelmatig verwachtingen aan het doel van het gesprek. Prettig om mee samen te werken”.
Piet Hein Porcelijn
“Je hebt tomeloze energie, denkt in oplossingen, je kunt mensen met elkaar verbinden, hebt oog voor wat organisaties nodig hebben door kennis en ervaring maar ook vanuit intuïtie. Je bent scherp en schroomt niet om van de gebaande paden af te wijken, waardoor je via een ander perspectief iets aanvliegt”.
Iris Odding
“Jolanda Kluijfhout is een enthousiaste adviseur met veel energie. Ze kan goed luisteren, geeft vertrouwen en weet op een goede manier de vraag achter de vraag te achterhalen. Hierdoor kan ze het juiste resultaat behalen in de advisering naar haar klanten. Haar onuitputtelijke energie brengt ze gemakkelijk over. Met deze eigenschap onderscheidt ze zich en motiveert en coacht ze iemand op een positieve manier”.(
Laura van Dullemen
“Toen ik samen met Jolanda ging werken kreeg ik nog meer energie om het project tot een succes te laten worden: haar energie is besmettelijk. Jolanda is enthousiast, proffessioneel en heeft veel ervaring. Ik heb haar leren kennen als een prettige zeer gewaardeerde collega die graag samenwerkt aan een goed eindresultaat. Jolanda staat open voor ontwikkeling en heeft door ervaring en opleiding daarin ook genoeg aan bij te dragen. Jolanda staat open voor feedback en wil het ook geven om zo samen naar “the next level” to komen”. 
Rosa Wassink, Nova College
“Jolanda is een enthousiaste collega die denken en doen / sales en advies /vorm en inhoud goed met elkaar weet te combineren. Daarnaast geeft ze niet snel op en is het een echte doorbijter”.
Krijn Nagtzaam, Lecture Academy for Engineering and ICT
“Jolanda ken ik als een zeer enthousiaste, energieke en spontane collega. Ze beschikt over de gave heel snel met mensen in contact te komen.
Je kunt aan haar zien dat ze zich makkelijk beweegt in sociale kringen. Ik heb ervaren dat Jolanda een echte teamspeler is. Ze begrijpt het ‘spel’ bij de klant als geen ander, en weet precies hoe ze de klant voor zich moet winnen. De energie in de samenwerking was niet alleen succesvol voor de klant maar ook voor mij als collega. Als consultant weet ze waar ze het over heeft, is zeer ter zake kundig. Ze heeft het vermogen om een plan op te stellen en duidelijke tijdslijn uit te zetten en te bewaken. Jolanda is een persoon die haar afspraken nakomt”. 
Patricia Kruitbosch, Verzuim Vitaal

Portfolio