Change Day helpt mensen in beweging te brengen naar de gewenste organisatieverandering/ nieuwe strategie.

Het gedrag van mensen is voor 70% bepalend voor het slagen van organisatie veranderingen. Voor iedereen betekent de organisatieverandering wat anders. ChangeDAY helpt organisaties de (nieuwe) koers/strategie te bereiken met optimale benutting van menselijk kapitaal. De kunst is om iedereen individueel invulling te laten geven aan pijn en perspectief. En nog belangrijker ‘verantwoordelijk’ te maken voor het succes. Door verbeter ideeën aan te dragen vanuit eigen ervaring, ambitie en inspiratie zet je medewerkers in de drivers-seat.

We helpen organisaties en managers met heldere kaders en het creëren van een open veranderklimaat. Organisatiedoelen en individuele ambities dienen continu gesynchroniseerd te worden: met elkaar in verbinding te staan en aan te passen aan de nieuwe situatie.

Onze aanpak zorgt ervoor dat medewerkers de organisatieverandering niet zien als iets van ‘de organisatie’, maar dat zij zich bewust worden van de ruimte die ze krijgen voor de eigen ontwikkeling en het waarmaken van ambities in lijn met die organisatieverandering. Dit allemaal met de intentie zinvol bij te dragen aan het einddoel. Met werkplezier, betrokkenheid en met optimale benutting van je kwaliteiten.

Welke acties, gemotiveerd gedrag en inzet onderweg nodig zijn, vragen wij hen vooral zelf!

Onze uitgangspunten in de aanpak

 • Intrinsieke veranderbehoefte en ambitie verwezenlijking van werknemers gaan hand in hand met de organisatieverandering
 • Verbeteracties vanuit individueel perspectief i.p.v. opgelegde top-down veranderinterventies die niet aansluiten op de individuele behoefte en situatie van de medewerker.
 • “Eigenaarschap” bij medewerkers voor benutting van potentieel en het hebben van werkplezier in de nieuwe toekomst i.p.v. managers te laten sturen op aanwezigheid
 • De actiegerichte aanpak: continue verbeteracties gericht op het werk nu en in de toekomst
 • De nadruk ligt op de kracht, het perspectief en de aansluiting bij de organisatie situatie
 • We leveren altijd maatwerk

Wat levert het op?

 • Inzicht in én focus op de gewenste toekomst
 • Actieve medewerkers met zelfsturende houding
 • Duidelijkheid over de persoonlijke impact
 • Snelheid in het sociale proces (Am I in or out?)
 • Optimale benutting van menselijk kapitaal
 • De juiste mensen op de juiste plek
 • Mensen met energie en zin
 • Veerkrachtige teams en vitale organisaties

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende intake over de situatie binnen uw bedrijf. Samen kijken we of er een klik is en op welke manier we de organisatie kunnen faciliteren.