TeamDAY workshops verbeteren de samenwerking en de effectiviteit van teams!

Samenwerken…met verschillende mensen, met verschillende verwachtingen, onder hoge tijdsdruk…het kan best lastig zijn! Zeker als je elkaar nodig hebt om een product te maken en als de ene medewerker afhankelijk is van de bijdrage en tijdplanning van de andere medewerker.

Goede samenwerking is een belangrijke succesfactor voor goede prestaties en verlaging van werkdruk. Het maakt gewenste veranderingen gemakkelijker realiseerbaar en draagt bij aan de noodzakelijke betrokkenheid en motivatie van ieder die in een team werkt.

Een TeamDAY workshop vergoot de Team effectiviteit en het plezier met elkaar. Inschatten wat een ander voor gedragsstijl heeft, maakt dat je je communicatiestijl kan aanpassen aan de situatie en de persoon. Dit is handig om bijvoorbeeld de samenwerking in een team te verbeteren. Het is ook handig in verkoop activiteiten. Je verkoopt succesvoller als je weet aan te sluiten bij de beleving en voorkeursstijl van de betreffende persoon. De ene stijl is niet beter of slechter dan de ander. Je bewust zijn van elkaars stijlen is de basis voor betere onderlinge afstemming en communicatie.

Het doel van de training is: leren maximaal effectief met anderen te communiceren en daardoor de productiviteit en het teamwerk te vergroten.

In de workshops komen de volgende onderdelen aanbod

  • Welke DISC (Dominant, Invloed, Stabiel, Consciëntieus) gedragsstijl heb jij?
  • Inzicht in de verschillende DISC gedragsstijlen en die van collega’s
  • Hoe effectiever te communiceren met klanten en collega’s
  • De verschillende gedragsstijlen en effecten in communicatie oefenen met een trainingsacteur

Wat levert het op?

  • De deelnemers kunnen het eigen gedrag beter aanpassen aan de ander, zonder de eigen authenticiteit te verliezen
  • Een prettigere samenwerking en effectievere communicatie
  • Bevordert de productiviteit en de kwaliteit van het werk