Projectomschrijving

Ik adviseerde gevraagd en ongevraagd directie en leidinggevenden over verzuimbegeleiding en inzetbaarheid. Taken en verantwoordelijkheden:

  • Opzetten, organiseren en uitvoeren van het Heijmans Arbo Service Centrum (verzuimbeleid, reïntegratie 1e en 2e spoor).
  • Het generen van management informatie inzake verzuim.
  • Het doen van verbetervoorstellen inzake verzuim, re-integratie, (arbo) beleid en preventiemaatregelen.
  • Netwerkboog van providers opzetten en actief faciliteren.
  • Procesbegeleider van uitvoering Wet Verbetering Poortwachter.
  • Het ondersteunen/adviseren van leidinggevenden en medewerker bij werkhervattingsplannen.
  • Het mede voeren van (frequent) verzuim- en voortgangsgesprekken.

Het toezien op een adequaat en volledig re-integratiedossier volgens de richtlijnen Wet Verbetering Poortwachter.