Projectomschrijving

Als consultant binnen Arbo Unie, heb ik diverse organisaties vorm en inhoud gegeven aan gezondheidsmanagement, leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, inzetbaarheidsbeleid en vitaliteitbeleid. Taken en verantwoordelijkheden:

  • Training aan leidinggevenden, P&O en management gericht op gedragsverandering, communicatie en gezondheidsbevordering (verzuim-, stressmanagement, vitaliteit, etc).
  • Uitvoering van diverse welzijnsonderzoeken (PMO, werkdruk-onderzoek, MTO’s, RIE’s), inclusief rapportage en organisatieadvies.
  • Trainer in verzuimsignaal (i-signaal).
  • Het doen van verbetervoorstellen aan HR en management inzake verzuim/ Arbo beleid en gezondheidsbevordering.

Het actief kennis opdoen, adviseren en informeren inzake wet- en regelgeving en ontwikkelingen op HR gebied.