Projectomschrijving

Als consultant voor HotItem heb ik zorg gedragen voor de implementatie van organisatieveranderingen op HR gebied (mobiliteit bevorderen, afslanken, strategische personeelsplanning) en de vertaling maken naar tactisch en operationeel niveau. Taken en verantwoordelijkheden:

  • Het bepalen van de (HR/ business) doelen, de bijbehorende KPI’s en PI’s.
  • Helpen met opstellen van de HR Balanced Score Card en Strategymap.
  • HR managers gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen ten aanzien van HR-speerpunten en doelstellingen.
  • Het begeleiden van visieworkshops, het uitvoeren van interviews en onderzoek.
  • Managers helpen om focus en richting te geven aan hun teams.
  • Verzorgen van trainingen aan het middenkader om mobiliteit, productiviteit en werkplezier te bevorderen.
  • Mobiliteit onder medewerkers bevorderen door het creëren van eigenaarschap voor eigen werkplezier en prestaties (Juiste mens op juiste plek).

SIMA interviews (loopbaan en motivatie anlayse) gehouden met medewerkers voor inzicht in de match tussen talenten en drijfveren van mensen met huidige en toekomstige functie.