Werkdruk

Nova College

, , , ,

 

De centrale vraag waar de Unit Raad antwoord op wenste te hebben was:

Aan welke knoppen kunnen we draaien om de werkdruk te beïnvloeden en meer energie en werkplezier te genereren?

We zijn de teams in gegaan en hebben opgehaald waar de werkdruk zit, échter we zijn vooral aan de slag gegaan met de mogelijkheden om […]

Bos en Lommerschool

, , ,

Ik heb de Bos en Lommerschool, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde (veel nieuwe […]

10e montessorischool De Meidoorn

, ,

Ik heb de Meidoorn, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde voor openheid […]

Orion College

, ,

Het project heeft de volgende doelstellingen bereikt:

Inzicht in werkplezier en werkdruk aspecten op individueel en team niveau met gebruikmaking van de 7 bronnen van arbeidsvreugde.
Bewustwording en verantwoordelijkheid onder medewerkers dat zij het werkplezier binnen de eigen invloed zelf moeten en kunnen aanpakken.
Handvatten om zelf het werkplezier te analyseren en te verbeteren en hierover in gesprek te […]

Leonardo da Vinci

, , ,

Ik heb de Leonardo da Vinci, een basisschool vallende onder het AWBR bestuur in Amsterdam begeleid bij het verhogen van het werkplezier. Op deze scholen kwam het gesprek tussen leerkrachten op gang over energiebronnen (de kicks) en stressbronnen (de siks) in relatie tot wat er op dat moment op de school speelde. Dit zorgde […]

De Sleutels

, , ,

Bij De Sleutels heb ik een verandertraject “Met trots en plezier aan de slag” begeleid. De toegevoegde waarde van de teams aan de bedrijfsvoering, de ideeën voor betere samenwerking en verbeter ideeën voor een betere dienstverlening vanuit de teams zijn opgehaald, gedeeld met het MT en geïmplementeerd van binnen uit. Op deze manier is […]

365 Keurcompany

, , , ,

Acquisitie, advies en uitvoer van projecten op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzake een betere fit tussen mens, organisatie en productiviteit. Taken en verantwoordelijkheden:

Acquireren, ontwikkelen en uitvoeren van verander- en ontwikkeltrajecten inzake duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, sociale innovatie, bevlogenheid, levensfasebeleid, leiderschap, verzuimmanagement, het Nieuwe Werken en cultuur trajecten.
HR ondersteunen met de vertaling van signalen en […]